شماره تماس نمایندگان مجلس دهم

شماره تلفن نمایندگان-فعلی وقبلی

لیست شماره تلفن‌ های همراه نمایندگان مجلس دهم

۰۹۱۲۱۴۸۳۰۰۶ علی لاریجانی
۰۹۱۴۴۰۵۱۷۸۶ مسعود پزشکیان
۰۹۱۲۱۰۰۷۷۸۳ علی مطهری
۰۹۱۲۲۵۹۲۶۸۵ غلامرضا کاتب
۰۹۱۵۵۱۱۶۶۸۲ امیرحسین قاضی زاده
۰۹۱۲۱۲۵۳۳۳۲الیاس حضرتی
۰۹۱۲۱۰۵۳۳۶۲محمدعلی وکیلی
۰۹۱۲۱۲۶۳۷۹۴۷مصطفی کواکبیان
۰۹۱۲۲۹۷۴۹۹۱فاطمه حسینی
۰۹۱۱۳۵۲۴۲۶۰ علی اصغر یوسف نژاد
۰۹۱۷۷۶۱۴۵۷۴ محمد عاشوری تازیانی
۰۹۱۲۱۰۸۲۷۱۳ بهروز نعمتی
۰۹۱۲۱۲۳۹۱۹۹ محمد قسیم عثمانی
۰۹۱۲۲۵۱۵۵۲۱ احمد امیرآبادی
،محمودی_شهریار ۰۹۱۲۱۶۹۴۷۱۵
خدری_بوشهر ۰۹۱۷۱۴۰۵۵۸۴
اسماعیلی_نورومحمود اباد۰۹۱۱۱۲۱۵۶۸۲
شریعت نژاد_تنکابن ورامسر_۰۹۱۱۱۹۱۲۱۹۹
بنیادی_کاشمر۰۹۱۵۵۳۱۵۷۵۵
زارع_بوانات وخرمبید_۰۹۱۲۱۰۲۷۷۲۴
برومندی_مرودشت_۰۹۱۷۱۲۸۶۸۴۲
رحیمی_تربت جام_۰۹۱۵۳۲۸۱۰۹۱
رجبی _شیراز_۰۹۱۷۱۱۲۹۳۳۸
پارسایی_شیراز_۰۹۱۷۱۱۳۵۴۰۴
اکبری_شیراز۹۱۲۳۸۷۴۱۴۳
قربانی_استانه اشرفیه_۰۹۱۱۱۸۱۰۲۷
لاهوتی_لنگرود۹۱۱۱۱۳۲۴۱۱۹
بیراوندی_خرم اباد_۰۹۱۶۳۶۷۴۴۹۴
سعادت_برازجان_۰۹۱۷۳۷۳۱۰۴۱
احمدی_زنجان_۰۹۱۲۶۰۷۴۵۸۶
حسنژاد مرند وجلفا_۰۹۱۲۲۴۷۰۲۵۱
جعفرپور_لارستان_۰۹۱۲۳۲۷۶۹۰۶
مقدسی_اراک_۰۹۱۲۳۳۷۲۹۶۰
الماسی_بوشهر_۰۹۱۲۲۲۷۳۶۴۰
رضایی_شیراز_۰۹۱۷۳۱۳۵۶۹۴
پزشکیان_تبریز_۰۹۱۴۴۰۵۱۷۸۶
بوکان_عثمانی_۰۹۱۲۱۲۳۹۱۹۹
تهران_مطهری_۰۹۱۲۱۱۹۶۲۷۱
کازرون_رضازاده_۰۹۱۷۷۴۱۱۶۰۴
کرمان_ابراهیمی_پور_۰۹۱۲۴۹۰۶۷۹۵
بیگدلی_زنجان_۰۹۱۲۵۰۴۶۴۰۴
بحرینی_مشهد_۰۹۱۵۱۰۳۵۱۱۴
قربانی_بجنورد_۰۹۱۵۱۸۷۰۳۰۵
علی_اکبری_بجنورد_۰۹۱۵۱۸۶۸۴۸۷
باستانی_تربت_حیدریه_۰۹۱۲۱۰۵۵۱۸۲
تهران_جلالی_۰۹۱۲۱۴۸۱۴۶۶
مقصودی_سبزوار_۰۹۱۵۱۷۱۱۸۲۷
سبحانی_سبزوار_۰۹۱۲۱۵۰۹۶۱۲
کوچکی_نژاد_رشت_۰۹۱۱۶۱۶۲۶۱۳
جعفرزاده_رشت_۰۹۱۱۱۳۹۷۴۵۱
نادری.اورانامات-۰۹۱۸۸۸۸۴۲۴۰
حاتمی درگز:۰۹۱۵۳۸۱۲۰۹۰
کیانپور.دورود:۰۹۱۲۴۱۴۳۷۲۹
علوی.سنندج:۰۹۱۲۲۰۳۲۸۸۱
محمودی.شهریار:۰۹۱۲۱۶۹۴۷۱۵
میرزایی.نکو.رودهن.۰۹۱۲۱۲۶۴۹۴۹
پورابراهیمی.کرمان.۰۹۱۲۴۹۰۶۷۹۵
سامری.خرمشهر.۰۹۱۶۶۳۳۷۶۳۹
بروجردی.بروجرد.۰۹۱۲۱۳۶۰۲۱۸
گودرزی.بروجرد.۰۹۱۶۶۶۵۱۳۳۹
نیاز اذری بابل.۰۹۱۲۱۱۳۳۶۱۹
نوریان.شهر کرد.۰۹۱۲۶۴۷۸۲۹۰
کاظمی.پل دختر لرستان.۰۹۱۲۱۹۰۶۱۰۲
کمال پور .جیرفت.۰۹۱۳۱۴۸۱۲۱۳
نوروزی .رباط کریم.۰۹۱۲ ۶۷۰۶۱۳۰
منصوری .ساوه.۰۹۱۲۸۵۵ ۵۹ ۶۹
گلمرادی.امیدیه.۰۹۱۶۱۵۰۷۰۴۰
فلاحت پیشه.اسلام اباد غرب.۰۹۱۲۱۴۷۳۱۴۸
ملکشاهی.خرم اباد.۰۹۱۶۶۹۸۳۵۳۷
قمی.ورامین.۰۹۱۲۱۱۷۰۱۳۸
۰۹۱۶۱۵۰۷۰۴۰شماره آقای گلمرادی نماینده امیدیه
دکتر فلاحت پیشه نماینده اسلام آبادغرب ۰۹۱۲۱۴۷۳۱۴۸
۰۹۱۲۱۱۷۰۱۳۸قمی نماینده ورامین
شماره ملکشاهی راد خرم آباد ۰۹۱۶۶۹۸۳۵۳۷
شماره زارع نماینده آباده٠٩١٧١٠٠٠٠٢٧
۰۹۱۸۸۷۲۴۱۳۷جناب مرادی نمایندە مریوان
شماره داوودمحمدى نماینده قزوین ٠٩١٢٢٨١١۵٠٧
شماره محمد عزیزى نماینده ابهر وخرمدره٠٩١٢٢٩٨٩٨٧٢
سرپل.تجری.۰۹۱۸۱۳۴۷۹۹۵
ملکشاهی.کوهدشت.لرستان.۰۹۱۲۱۵۹۱۵۶۸
نادری.پاوه.۰۹۱۸۸۸۸۴۲۴۰

زرابادی.قزوین.۰۹۱۲۱۸۲۵۶۰۹
امیر ابادی.قم.۰۹۱۲۲۵۱۶۶۱۸
نقوی.ورامین.۰۹۱۲۴۷۵۹۰۶۵
نگهبان.خواف ورشتخوار.۰۹۱۵۳۲۸۴۱۴۴
مهندس احمد صفری ۰۹۱۸۸۳۱۹۶۸۵
بهرام نیا.نهاوند.۰۹۱۸۱۱۱۴۱۹۲
طاهر خانی .تاکستان.۰۹۱۲۱۸۱۲۰۲۷
بابایی.بویین زهرا.۰۹۱۲۲۴۸۱۲۵۱۱
سلیمانی.کنگاور۰۹۱۹۹۲۹۶۵۶۲
ایذه……۰۹۱۲۹۴۳۵۵۸۹
حاج بابایی.همدان.۰۹۱۲۱۵۰۹۰۹۴
عباسی.املش.۰۹۱۲۲۱۸۵۸۲۳
انصاری.داراب.۰۹۱۲۱۴۶۷۰۳۶
حسن پور .سیرجان وبردسیر.۰۹۱۳۱۴۵۷۲۴۸
کاظمی.فارسان واردل.۰۹۱۳۱۸۳۴۰۸۵

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر : بعضی ازنمایندگان اسامیشان درچندلیست ممکن است آمده باشد،که احتمال اینکه شماره موبایلشان متفاوت باشد،پس باحوصله ودقت پیگیرباشیدتعدادی ازشماره تلفن های نمایندگان “دوره دهم مجلس”درلیست نمایندگان ادواری وجوددارد ودیگراینکه ممکن است نماینده ای شماره خودش را تغییرداده باشد

یک تقاضا:اگر میتوانبدمارا دررفع نواقص کمک کنید ( شماره نماینده شهرخود ویانمایندگان دیگر رادارید) ، بمااعلام کنید ممنون می شویم، ایمیل pirastehfar2@yahoo.com

واما

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بتفکیک استان
اردبیل

صدیف بدری ۰۹۱۴۱۵۷۰۷۴۴

رضاکریمی ۰۹۱۴۴۵۲۹۶۳۳

محمدفیضی رنگریز.۰۹۱۴۱۵۵۰۶۱۲

خلخال -بشیرخالقی ۰۹۱۴۳۱۵۷۳۸۱

گرمی میرحمایت میرزاده ۰۹۱۴۴۰۷۹۶۱۸

مشگین شهر-ملکی۰۹۱۲۱۰۰۵۲۰۵
پارس اباد وبیله سوار -پورحسین۰۹۱۲۱۷۶۶۲۱۴

اذربایجان غربی

ارومیه

نادرقاضی پور ۰۹۱۴۱۴۱۰۴۱۹

سیدهادی بهادری ۰۹۱۲۳۲۲۸۱۰۸

روح الله حضرت پور۰۹۱۴۱۴۰۹۹۵۷

بوکان -عثمانی۰۹۱۲۱۲۳۹۱۹۹

پیرانشهر- خضری۰۹۱۴۳۴۰۴۴۸۳

خوی -کبیری۰۹۱۴۱۶۱۱۳۰۴

سلماس- برزگر۰۹۱۴۴۴۳۳۶۳۹

ماکو و چالدران -عین الله شریف پور۰۹۱۴۴۳۹۴۵۷۶

مهاباد-جلال محمودزاده۰۹۱۴۴۴۴۲۵۱۳

میاندواب

همایون هاشمی۰۹۱۲۸۸۹۶۹۰۰

جهانبخش محبی نیا۰۹۱۲۱۱۷۱۰۱۷

نقده -عبدالکریم حسین زاده۰۹۱۴۱۴۰۴۴۰۱

ایلام

ایلام وایوان

سلام امینی۰۹۱۸۸۴۲۵۴۱۴

جلال میرزایی۰۹۱۲۲۸۶۱۸۵۵

دهلران وابادانان- کاظمزاده۰۹۱۸۳۴۱۴۰۵۹

بوشهر

بوشهر عسلویه وکنگان -سکینه الماسی۰۹۱۲۲۲۷۳۶۴۰

دشتستان -سعادت۰۹۱۷۳۷۳۱۰۸۴

تنگستان -شهریاری۰۹۱۲۱۱۳۱۹۵۹

بوشهر.گناوه.دیلم -عبدالحمیدخدری۰۹۱۷۱۴۰۵۵۸۴

چهار محال وبختیاری

بن وسامان-نوریان۰۹۱۲۶۴۷۸۲۹۰

لردگان-سردشتی۰۹۱۳۲۸۳۷۷۸۵

بروجن-ربیعی۰۹۱۳۹۷۸۹۴۵۷

اردل.ارس.کوهرنگ -باباحیدری۰۹۱۳۱۸۳۴۰۸۵

خراسا ن جنوبی

بیرجند وخوسف- عبادی۰۹۱۵۵۶۲۰۷۱۹

قاینات -فلاحتی۰۹۱۵۳۶۳۴۳۵۶

سربیشه -افضلی۰۹۱۵۱۶۱۲۱۵۷

طبس.سرایان -امیر حسینخانی۰۹۱۵۳۱۰۱۹۸۷

خراسان رضوی

گناباد بنایی

۰۹۱۵۵۱۲۹۸۴۷/ تربت جام .تایباد.جهان ابادی۰۹۱۵۳۲۸۱۰۹۱

تربت -حیدری۰۹۱۲۱۰۵۵۱۸۲

چناران -محمددهقانی نقندر ۰۹۱۵۵۱۲۴۸۰۰
رشتخوار-محمدنگهبان سلامی ۰۹۱۵۳۲۸۴۱۴۴

درگز-عبدالله حاتمیان ۰۹۱۵۳۸۱۲۰۹۰

سبزوار

حسین مقصودی ۰۹۱۵۱۷۱۱۸۲۷

رمضانعلی سبحانی فر ۰۹۱۲۱۵۰۹۶۱۲

سرخس-سیداحسان قاضی زاده هاشمی ۰۹۱۲۴۲۲۲۲۷۱

قوچان -شوشتری۰۹۱۵۳۰۶۳۰۳۵

کاشمر-بهروزبنیادی ۰۹۱۵۵۳۱۵۷۵۵

مشهد
۱_سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی  ۰۹۱۵۵۱۱۶۶۹۲
۲-نصرالله پژمانفر                               ۰۹۱۵۵۰۳۸۰۰۳
۳_محمدحسین حسین زاده               ۰۹۱۵۱۰۳۵۱۱۴
۴-رضاشیروان خراسانی                    ۰۹۱۲۸۸۸۲۲۱۸
۵-جوادکریمی قدوسی                    ۰۹۱۵۳۱۴۵۹۹۶

نیشابور

حمیدگرمابی-۰۹۱۲۳۲۷۳۰۰۴۲

۲- هاجرچنارانی“فرزندشهید”۰۹۱۲۲۹۹۵۸۹۲وآیدی تلگرام واینستاگرام

اینستاگرام:https://instagram.com/_u/hajar_chenarani.ir-🕎 تلگرام:@Ch95_admin

اصفهان

حمیدرضا فولادگر/ناهید تاج الدین/حیدر علی عابدی/احمد سالک/حسن کامران دستجردی

اردستان-طباطبایی ۰۹۱۳۳۱۲۲۴۱۴

سمیرم-سلیمی ۰۹۱۳۲۲۰۰۷۷۹
شاهین شهر-حسینعلی حاجی دلیگانی ۰۹۱۳۱۶۱۶۵۹۸

شهرضا-محمودی ۰۹۱۳۲۲۱۷۶۹۷
فریدونشهر-ترکی ۰۹۱۳۳۱۷۹۷۴۳

فلاورجان-موسوی ۰۹۱۳۳۲۸۵۶۵۲
اران وبیدگل-ساداتی نژاد ۰۹۱۲۸۹۴۹۵۷۹

گلپایگان-بختیار ۰۹۱۳۲۴۷۳۴۲۰
لنجان-کوهکن ریزی ۰۹۱۲۱۱۱۳۷۱۶

مبارکه-سعیدی مبارکه۰۹۱۳۱۲۷۸۷۸۱
نایین_پوربافرانی ۰۹۱۳۸۰۳۱۵۶۸

نجف اباد-ابوترابی ۰۹۱۳۱۲۸۵۲۱۸

نطنزوقمصر-صفاری ۰۹۱۲۲۱۸۰۷۱۶

کرج

محمدجوادکولیوند ۰۹۱۲۶۷۰۱۲۲۶
عزیزاکبریان ۰۹۱۲۱۱۶۱۹۱۵

ساوجبلاغ-محمودبهمنی ۰۹۱۲۲۲۲۲۳۳۱

زنجان

ایقرود_خاتمی_۰۹۱۲۱۵۱۷۱۶۳

خدابنده   بیگدلی_۰۹۱۲۵۰۴۶۴۰۴
ابهر وخرودره عزیزی_۰۹۱۲۲۹۸۹۸۷۲

زنجان
فریدون احمدی ۰۹۱۲۶۰۷۴۵۸۶

علی وقف چی  ۰۹۱۲۱۴۱۰۷۵۹

سمنان

سمنان-همتی ۰۹۱۲۱۳۱۷۹۸۳

دامغان-حسن بیگی ۰۹۱۲۱۰۹۵۹۰۵
گرمسار-کاتب ۰۹۱۲۲۵۹۲۶۸۵

شاهرود-حسینی ۰۹۱۲۱۳۲۴۱۶۸

اذربایجان شرقی

بستان اباد-محمدوحدتی ۰۹۱۴۴۳۱۷۳۹۲

بناب-ضیاءاللهاعزازی ملکی ۰۹۱۴۳۱۳۴۲۵۴

تبریز

مسعودپزشکیان ۰۹۱۴۴۰۵۱۷۸۶

احمدعلیرضابیگی ۰۹۱۴۴۰۵۱۷۸۶

محمدحسین فرهنگی ۰۹۱۴۴۱۵۶۰۹۸
زهراساعی ۰۹۳۵۵۲۸۹۹۹۱

شهاب الدین بیمقدار ۰۹۱۲۴۰۱۲۰۰۴

سراب-یوسف داودی۰۹۱۴۴۳۱۲۰۹۸

شبستر-علیشاهی ۰۹۱۲۲۱۸۳۵۵۵

کلیبر-قلیزاده ۰۹۱۲۱۱۳۲۰۳۷

مراغه،عجب شیر-حسین زاده_۰۹۱۹۵۱۸۴۹۰۶

مرندوجلفا-حسن ژاد ۰۹۱۲۲۴۷۰۲۵۱

ملکان-خدادادی ۰۹۱۲۱۱۸۷۱۶۱

میانه-فرمند ۰۹۱۹۷۱۱۹۷۱۸

میانه-شیویاری ۰۹۱۴۳۲۳۰۳۸۲
هشترود-امینی ۰۹۱۴۳۲۳۱۴۹۹

ورزقان.علیزاده ۰۹۱۴۱۱۴۵۴۳۵

سیستان وبلوچستان

زاهدان –شهریاری۰۹۱۲۱۱۲۵۹۰۲

یار محمدی ۰۹۱۵۱۴۱۹۳۱۳
زابل دهمرده ۰۹۱۲۰۲۷۵۹۱۲

کیخا ۰۹۱۵۵۴۲۰۰۵۸

خاش-کرد ۰۹۱۵۱۴۸۵۲۴۵

سراوان-باسط ۰۹۱۵۱۹۹۳۴۲۷

ایرانشهر-امینی فرد ۰۹۱۲۴۳۵۷۹۹۳

چابهار-ایرانژاد  ۰۹۱۲۱۱۱۲۰۲۵

فارس

خرمبید-زارع ۰۹۱۷۱۰۰۰۰۲۷

اقلید-افضلی ۰۹۱۷۱۱۱۲۹۳۵

جهرم-رضایی کوچی ۰۹۱۷۷۱۶۸۶۱۳

سروستان.خرامن.کوار -داریوش اسماعیلی ۰۹۱۲۳۹۷۴۶۹۱

فسا-جمالی ۰۹۱۲۱۲۳۹۰۳۱

سپیدان-خادم  ۰۹۱۷۹۹۸۳۱۹۵

شیراز

بهرام پارسایی ۰۹۱۷۱۱۳۵۴۰۴

فرج الله رجبی ۰۹۱۷۱۱۲۹۳۳۸

مسعود رضایی ۰۹۱۷۳۱۳۵۶۹۴

علی اکبری

فیروز اباد-حقیقی ۰۹۱۲۸۱۹۷۸۰۰

کازرون-رضازاده ۰۹۱۷۷۴۱۱۶۰۴

لارستان-جعفر پور ۰۹۱۲۳۲۷۶۹۰۶

لامرد-علوی ۰۹۱۰۱۱۴۲۲۴۹

مرودشت.پاسارگاد.ارسنجان-برومندی ۰۹۱۷۱۲۸۶۸۴۲

خراسان شمالی

شیروان-عزیزی ۰۹۱۵۱۹۴۸۳۲۶

اسفراین-قوامی ۰۹۱۵۵۰۵۰۵۴۶

بجنورد

علی اکبری ۰۹۱۵۱۸۶۹۴۸۷

علی قربانی  ۰۹۱۵۱۸۷۰۳۰۵

خوزستان

ابادان

عامرکعبی ۰۹۱۶۶۳۳۷۴۹۶

جلیل مختار ۰۹۱۶۳۳۳۲۱۶۵

غلامرضاشرفی ۰۹۱۶۳۳۳۸۳۰۲

اندیمشک-حسنوند ۰۹۱۲۱۳۰۸۶۶۱

اهواز

جوادکاظم نسب ۰۹۱۶۱۱۳۰۵۲۵

همایون یوسفی ..؟

علی ساری ۰۹۱۶۲۰۵۷۷۳۸

ایذه.-خادمی ۰۹۱۲۹۴۳۵۵۸۹

ماهشهر.امیدیه-گل مرادی_۰۹۱۲۲۲۳۲۰۲۵

بهبهان واغاجاری-کشت زر ۰۹۱۶۶۷۱۰۶۴۹

خرمشهر-سامری ۰۹۱۶۶۳۳۷۶۳۹

دزفول-پاپی نژاد ۰۹۳۷۳۵۱۴۵۸۵

دشت ازادگان- ساعدی ۰۹۱۶۶۱۸۰۰۸۱

رامهرمزورامشیر-محمدیان  ۰۹۱۶۱۱۷۵۶۱۹

شادگان- ناصری نژاد ۰۹۱۲۲۱۷۴۴۱۷

شوش -راضی نوری ۰۹۱۶۱۱۱۶۶۹۶ک

شوشتر-گیلانی ۰۹۱۲۶۹۸۵۸۶۳

مسجد سلیمان-طاهری عبدوند ۰۹۱۶۳۱۳۰۸۸۳

کرمان

بافت-علی برزبختیاری ۰۹۱۳۱۴۰۱۵۸۳

بم-نیکزادی ۰۹۱۲۴۵۷۷۱۰۰

رفسنجان-انارکی ۰۹۱۲۳۱۴۵۸۹۳

جیرفت وعنبر اباد-کمایی پور ۰۹۱۳۱۴۸۱۲۱۳

زرند-امیری ۰۹۱۲۱۴۸۱۳۰۶

سیرجان-حسین پور ۰۹۱۳۱۴۵۷۲۴۸

بابک-اسدی۰۹۱۳۲۹۵۰۶۶۲

کرمان

محمدرضاپورابراهیمی ۰۹۱۲۴۹۰۶۷۹۵

محمدمهدی زاهدی ۰۹۱۲۹۱۰۳۸۰۶

 

کهنوج-حمزه ۰۹۱۲۵۵۴۴۰۲۱

کرمانشاه

کنگاور- سلیمانی ۰۹۱۹۹۲۹۶۵۶۲

 

تعدادی ازاین نمایندگان-دوره نهم-“لیست پایین”درمجلس دهم نیزهستند

۱ گیلان رشت آقازاده‌انصاری سیدعلی ۳۲۳۶۳۶۰ ۱۳۱۱۴۰۶-۰۹۱۱

۲ تهران تهران افتخاری لاله ۸۸۸۴۸۳۲۵ ۳۲۷۵۲۱۱-۰۹۱۲

۳ آذربایجان‌شرقی تبریزوآذرشهرواسکو اکبرنژاد شکور ۶۶۹۳۷۹۰ ۱۱۵۶۴۱۹-۰۹۱۴

۴ تهران تهران الهیان زهره ۸۸۲۱۳۵۲۴ ۶۰۸۱۵۷۱-۰۹۱۲

۵ کرمانشاه کرمانشاه امینی جهانبخش ۲۲۳۷۵۴۷۵ ۱۳۱۵۰۵۷-۰۹۱۸

۶ زنجان زنجان و طارم انصاری جمشید ۲۲۲۶۶۳۴۹ ۱۵۰۸۰۵۲-۰۹۱۲

۷ یزد یزد و صدوق اولیا علی‌اکبر ۸۲۴۲۱۳۹ ۲۷۴۸۶۰۹-۰۹۱۳

۸ گلستان گرگان و اق‌قلا ایزدی عبدالناصر ۳۳۲۰۸۱۰ ۱۸۳۱۷۳۵-۰۹۱۲

۹ خراسان رضوی سبزوار بروغنی علی ۲۶۴۶۲۰۱ ۵۷۱۶۰۱۳-۰۹۱۵

۱۰ ایلام ایلام پولادی شاپور ۲۲۳۰۷۹۱ ۸۴۲۸۸۴۶-۰۹۱۸

۱۱ گیلان رشت تامینی‌لیچانی حسن ۲۲۲۰۹۱۳ ۲۹۷۹۳۲۴-۰۹۱۲

۱۲ کرمانشاه قصرشیرین تجری فرهاد ۸۳۵۹۵۹۹ ۱۳۴۷۹۹۵-۰۹۱۸

۱۳ چهارمحال و بختیاری شهرکرد ترابی‌قهلرمی نصرالله ۳۳۴۰۰۹۳ ۱۸۳۰۲۶۹-۰۹۱۳

۱۴ بوشهر نیر و کلگان و جم جلالیان عسکر ۶۶۲۰۲۹۷۸

۱۵ آذربایجان غربی ارومیه جهانگیرزاده جواد ۳۳۶۲۴۷۰

۱۶ همدان همدان حجازی سیدمحمدکاظم ۸۲۳۴۸۴۹ ۱۱۱۳۴۶۷-۰۹۱۸ 

۱۷ خوزستان اهواز حسینی سیدشریف ۳۳۵۵۳۶۹ ۱۱۱۹۹۹۰-۰۹۱۶

۱۸ آذربایجان غربی خوی حسینی‌صدر موید ۳۸۰۸۰۱۰ ۴۱۵۶۶۸۳-۰۹۱۴

۱۹ خوزستان بندر ماهشهر هیات‌مقدم خلیل ۲۷۳۶۳ ۱۱۷۲۶۹۱-۰۹۱۷

۲۰ آذربایجان شرقی بستان‌آباد خیری احد ۴۱۲۳۷۳۹ ۱۱۶۸۹۵۶-۰۹۱۴

۲۱ فارس شیراز دستغیب سیداحمدرضا ۶۳۵۶۷۱۶ ۱۱۲۲۴۷۰-۰۹۱۷

۲۲ خوزستان آبادان دهشتی سیدحسین ۳۲۲۲۴۰۶ ۶۳۰۷۱۲۰-۰۹۱۶

۲۳ خوزستان ایذه و باغملک دهشتی علیرضا ۵۲۲۳۳۰۵ ۳۰۱۹۸۳۸-۰۹۱۶

۲۴ آذربایجان شرقی تبریز و آذرشهر و اسکو رحمانی رضا ۲۲۴۶۴۸۵۹ ۴۱۴۹۲۶۰-۰۹۱۴

۲۵ فارس اقلید رحمانی ابوالقاسم ۸۸۰۴۵۵۰۷ ۰۹۱۲۳۸۰۰۲۶۸

۲۶ لرستان الیگودرز رحمانی حجت‌الله ۲۲۲۸۰۸۱ ۳۶۴۰۰۵۷-۰۹۱۶

۲۷ لرستان خرم‌آباد رحیمی‌نسب رضا ۳۲۰۷۹۴۲ ۱۶۱۹۷۵۰-۰۹۱۶

۲۸ تهران تهران رسائی حمید ۷۸۳۰۸۷۰ ۴۷۹۵۴۱۵-۰۹۱۲

۲۹ گلستان گنبدکاووس رستگار عبدالله ۳۳۳۵۰۸۱ ۳۷۲۱۰۷۳-۰۹۱۱

۳۰ فارس جهرم رضایی‌کوچی محمدرضا ۲۲۶۰۲۴۲ ۷۱۶۸۶۱۲-۰۹۱۷

۳۱ اصفهان اصفهان رهبر محمدتقی ۲۲۰۶۲۴۵۶

۳۲ تهران تهران زارعی علی‌اصغر ۳۳۵۶۶۲۷۰ ۱۲۵۶۴۳۹-۰۹۱۲

۳۳ تهران تهران زاکانی علیرضا ۳۲۰۹۸۸۶-۰۹۱۲

۳۴ آذربایجان غربی نقده و اشنویه زنجانی‌حسنلویی علی ۶۲۲۴۵۵۱ ۱۴۰۰۴۰۱-۰۹۱۴

۳۵ خوزستان شوشتر و گلوند سادات‌ابراهیمی سیدمحمد ۲۰۸۷۲ ۱۱۲۷۲۵۷-۰۹۱۶

۳۶ اردبیل پارس‌آبادوبیله‌سوار سپه‌اجیرلو وکیل ۷۲۲۲۶۵۰ ۱۵۱۳۲۷۳-۰۹۱۴

۳۷ تهران تهران سروری پرویز ۳۳۵۵۸۷۳۷ ۲۱۷۳۲۴۸-۰۹۱۲

۳۸ اصفهان نجف‌آبادوتهران سعادت حمید ۲۲۵۱۸۸۸ ۳۲۷۴۷۰۳-۰۹۱۳

۳۹ خوزستان اهواز سودانی ناصر ۷۷۵۰۴۰۹۲ ۳۱۳۷۱۸۰-۰۹۱۶

۴۰ فارس سرودشت‌وپاسارگاد شبانپور حسن ۳۳۴۳۲۱۲ ۷۲۸۱۱۶۹-۰۹۱۷

۴۱ کردستان سنندج شعبانی امین ۲۲۵۳۲۴۴ ۲۱۸۵۸۲۹-۰۹۱۲

۴۲ کرمانشاه کرمانشاه شعبانی محمدرضا ۴۲۳۶۶۵۱ ۱۳۱۴۲۸۴-۰۹۱۸

۴۳ خراسان‌رضوی قوچان و فاروج شوشتری هادی ۶۶۲۵۸۵۴

۴۴ اصفهان اصفهان شهرزاد محمدکریم ۲۲۸۱۴۵۲۵ ۱۱۱۰۵۶۴-۰۹۱۲

۴۵ گیلان آستانه‌اشرفیه صادق سیدمهدی ۴۸۲۲۰۹۴ ۱۲۵۷۴۳۴-۰۹۱۲

۴۶ تهران تهران صفایی طیبه ۲۲۰۹۲۰۰۸ ۱۹۴۴۰۱۵-۰۹۱۲

۴۷ ایلام دره‌شهر عزتی علی ۳۳۶۶۵۷۴ ۱۱۸۴۷۲۷-۰۹۱۶

۴۸ چهارمحال‌وبختیاری لردگان علی‌پوربهزادی جعفر ۵۶۸۲۱۸۵ ۱۸۳۳۴۴۰-۰۹۱۳

۴۹ تهران تهران قدانی‌آشیانی حسین ۵۵۹۰۷۹۹۴

۵۰ یزد ابرکوه فرهمند کاظم ۶۲۴۱۵۷۶ ۲۵۰۹۲۰۳-۰۹۱۳

۵۱ آذربایجان‌شرقی تبریزوآذرشهرواسکو فرهنگی محمدحسین ۳۸۱۷۲۶۹ ۴۱۵۶۰۹۸-۰۹۱۴

۵۲ فارس شیراز قادری جعفر ۲۲۸۲۵۹۶ ۷۱۶۱۳۶۵-۰۹۱۷ شهری

۵۳ آذربایجان‌غربی ارومیه قاضی‌پور نادر ۳۳۶۰۲۳۶ ۱۴۱۰۴۱۹-۰۹۱۴

۵۴ خراسان‌رضوی مشهد و کلات قاضی‌زاده‌هاشمی سیدامیرحسین ۳۳۲۲۳۳۰ ۱۳۱۵۰۵۲-۰۹۱۲

۵۵ ایلام مهران قمری داریوش ۲۲۴۶۵۰۳۶ ۱۰۹۶۴۹۳-۰۹۱۲

۵۶ کردستان سنندج کرمی عبدالجبار ۲۲۲۷۱۸۲ ۱۷۱۹۳۵۹-۰۹۱۸

۵۷ کرمانشاه کرمانشاه کرمی‌راد محمد ۸۳۵۹۸۴۰ ۳۸۷۷۲۳۶-۰۹۱۸

۵۸ خراسان‌رضوی مشهدوکلات کریمی‌قدوسی جواد ۷۲۶۸۶۷۰ ۳۱۴۵۹۹۶-۰۹۱۵

۵۹ خوزستان آبادان کعبی عبدالله ۸۸۰۶۱۵۱۵ ۱۱۱۴۰۵۳-۰۹۱۲

۶۰ تهران تهران کوچک‌زاده مهدی ۲۲۰۶۵۰۲۴ ۱۲۰۸۶۹۲-۰۹۱۲

۶۱ گیلان رشت کوچکی‌نژادارم‌ساداتی جبار ۴۲۴۴۶۶۹ ۲۳۷۳۲۱۵-۰۹۱۱

۶۲ سیستان‌وبلوچستان زابل کیخا احمدعلی ۲۲۳۵۱۱۲ ۵۴۲۰۰۵۸-۰۹۱۵

۶۳ تهران تهران محجوب علی‌رضا ۶۶۴۶۱۸۲۸

۶۴ مازندران نوشهروچالوس محسنی‌بندپی انوشیروان ۲۲۳۶۹۷۱۷

۶۵ فارس آباده محمدجانی داود ۸۲۱۶۲۹۵ ۳۵۱۱۳۶۵-۰۹۱۷

۶۶ آذربایجان‌شرقی اهروهریس مسعودی‌ریحان غلامحسین ۳۳۳۶۰۶۴ ۴۲۶۱۲۰۴-۰۹۱۴

۶۷ آذربایجان‌شرقی شبستر مطهری علی ۳۴۵۲۰۲۰ ۱۴۱۱۹۰۰-۰۹۱۴

۶۸ لرستان بروجرد مقدسی هادی ۳۳۳۳۰۱۶۱ ۱۳۰۳۲۵۸-۰۹۱۲

۶۹ لرستان خرم‌آباد ملکشاهی‌راد محمدرضا ۳۲۲۸۷۴۳ ۶۹۸۳۵۴۷-۰۹۱۶

۷۰ آذربایجان‌شرقی تبریزوآذرشهرواسکو منادی‌سفیدان علیرضا ۴۴۳۳۶۱۸ ۳۱۵۴۷۶۲-۰۹۱۴

۷۱ گلستان رامیان و آذرشهر منصوری‌رضی مرادعلی ۳۹۷۶ ۱۷۶۳۲۴۶-۰۹۱۱

۷۲ اردبیل اردبیل موسوی سیدکاظم ۶۶۱۴۲۳۱ ۱۵۲۸۲۰۹-۰۹۱۴

۷۳ زنجان خدابنده موسوی سیدفاضل ۴۲۲۳۵۵۰ ۱۴۲۴۰۴۴-۰۹۱۲

۷۴ خوزستان آبادان موسوی‌جرف سیدعلی ۲۲۲۸۸۶۳ ۱۳۱۱۳۱۱-۰۹۱۶

۷۵ اصفهان مبارکه موسوی‌مبارکه سیدعلی‌محمد ۵۲۴۳۴۹۲ ۲۳۹۰۶۳۶-۰۹۱۳

۷۶ آذربایجان‌شرقی تبریزوآذرشهرواسکو میرتاج‌الدینی سیدمحمدرضا ۶۶۹۶۹۳۴۶ ۲۱۸۵۸۹۴-۰۹۱۲

۷۷ آذربایجان‌غربی میاندواب میرزایی محمد ۶۶۹۶۱۱۷۸ ۱۰۹۹۷۱۷-۰۹۱۲

۷۸ تهران تهران نادران الیاس ۲۲۷۶۷۴۱۳

۷۹ آذربایجان‌شرقی سراب نصیرپورسودمالی مجید ۴۴۰۸۴۷۷۷ ۱۰۹۷۴۰۴-۰۹۱۲

۸۰ گلستان گلستان نظری‌مهر محمدجواد ۳۹۸۶۴۰۸۳ ۱۷۱۱۳۷۴-۰۹۱۱

۸۱ همدان ملایر ونایی حسن ۶۶۵۵۴۱۰۶ ۳۰۳۶۹۱۳-۰۹۱۲

۸۲ آذربایجان‌شرقی میانه هاشمی سیدحسین ۲۲۴۱۰۹۹۵ ۱۱۱۴۱۷۴-۰۹۱۲

۸۳ آذربایجان‌شرقی بناب اعزازی‌ملکی ضیادالله ۵۴۴۷۳۶ ۴۰۵۱۷۸۶-۰۹۱۴

۸۴ آذربایجان‌شرقی تبریزوآذرشهرواسکو پزشکیان مسعود ۵۴۴۷۰۷ ۳۱۳۴۲۵۴-۰۹۱۴ ا

۸۵ آذربایجان‌شرقی کلیبروبخش فتحی‌پور ارسلان ۸۸۴۱۷۴۴ ۱۱۶۴۷۸۴-۰۹۱۲

۸۶ آذربایجان‌شرقی مراغه و عجب‌شهر نجفی یوسف ۳۳۳۷۲۵ ۱۰۲۴۷۸۳-۰۹۱۴

۸۷ آذربایجان‌شرقی مرندوجلفا سازدار سیروس ۳۳۲۰۵۲ ۳۰۲۰۴۳۱-۰۹۱۴

۸۸ آذربایجان‌شرقی ملکان خدادای سلمان ۲۲۴۸۰۸۰۳ ۱۱۸۷۱۶۱-۰۹۱۲

۸۹ آذربایجان‌شرقی میانه حاج‌اصغری سیدمحمدرضا ۲۲۳۳۹۹ ۱۲۳۱۰۴۲-۰۹۱۴

۹۰ آذربایجان‌شرقی هشترود اسماعیلی غفار

۹۱ آذربایجان‌غربی ارومیه ذاکر سیدسلمان ۳۶۵۷۳۷ ۴۴۰۱۵۶۹-۰۹۱۴ قضایی

۹۲ آذربایجان‌غربی بوگان عثمانی محمدقصیم ۸۸۵۱۰۸۱ ۳۸۲۰۱۶۷-۰۹۱۴

۹۳ آذربایجان‌غربی پیرانشهروسردشت پرتوی محمدعلی ۴۲۲۵۷۷ ۱۶۷۵۰۴۲-۰۹۱۴

۹۴ آذربایجان‌غربی ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ۸۸۸۰۴۷۷۳۸ ۱۱۱۰۶۴۲-۰۹۱۲

۹۵ آذربایجان‌غربی ماکووچالدران جعفرزاده سلیمان ۸۸۰۵۶۳۳ ۱۴۳۴۱۸۶-۰۹۱۴

۹۶ آذربایجان‌غربی مهاباد محمودزاده جلال ۲۲۳۴۴۶ ۴۴۴۲۵۱۳-۰۹۱۴

۹۷ آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ محبی‌نیا جهانبخش ۲۲۳۶۷۹۴

۹۸ اردبیل اردبیل‌ثمین‌ونیر صبورقچه‌کندی جواد ۷۷۱۴۴۲

۹۹ اردبیل اردبیل‌ثمین‌ونیر محمدی قاسم ۶۶۹۳۲۱۹ ۳۴۸۵۳۰۸-۰۹۱۲

۱۰۰ اردبیل خلخال و کوثر خالقی بشیر ۳۸۱۴۴۶ ۳۱۵۷۳۸۱-۰۹۱۴

۱۰۱ اردبیل گرمی اسماعیلی ولی ۷۷۴۰۸۷ ۳۵۵۴۰۰۸-۰۹۱۴

۱۰۲ اردبیل مشکین‌شهر اسدی یونس ۵۲۲۳۲۶

۱۰۳ اصفهان اردستان طباطبایی‌نژاد سیدمصطفی ۲۲۳۷۹۱۳ ۲۹۶۹۶۱۱-۰۹۱۲

۱۰۴ اصفهان اصفهان اخوان‌بیطرف نیره ۳۳۵۰۵۴ ۱۴۸۲۳۱۹-۰۹۱۲

۱۰۵ اصفهان اصفهان فولادگر حمیدرضا ۳۳۶۷۲۶ ۲۱۸۵۸۸۳-۰۹۱۲

۱۰۶ اصفهان اصفهان کامران حسن ۵۲۸۴۱۶ ۱۴۸۲۳۱۹-۰۹۱۲

۱۰۷ اصفهان برخوارومیمه حسینی‌دولت‌آبادی سیدمحمود ۶۶۴۶۷۱۹ ۳۲۶۵۸۲۶-۰۹۱۳

۱۰۸ اصفهان خمینی‌شهر ابطحی سیدمحمدجواد ۳۲۴۰۴۶ ۳۱۲۲۴۱۳-۰۹۱۳

۱۰۹ اصفهان سمیرم جعفری بهروز ۲۶۴۵۷۳۹

۱۱۰ اصفهان شهرضا حیدرپورشهرضایی عوض ۲۲۴۴۱۵۸ ۱۱۲۸۶۹۴-۰۹۱۲

۱۱۱ اصفهان محمدی بهمن ۷۷۶۴۵۱۱ ۴۷۲۲۵۵۸-۰۹۱۳

۱۱۲ اصفهان فلاورجان موسوی‌لارگالی سیدناصر ۳۷۲۲۲۱۲

۱۱۳ اصفهان کاشان‌واران‌وبیدگل گرانمایه‌پور اصغر ۲۲۴۷۵۴۷ ۳۸۴۲۹۵۳-۰۹۱۳

۱۱۴ اصفهان گلپایگان و خوانسار نکونام محمدابراهیم ۷۷۴۴۶۱۷ ۵۴۳۹۲۱۲-۰۹۱۵

۱۱۵ اصفهان لنجان کوهکن‌ریزی محسن ۲۲۵۶۸۲۰۵ صنایع

۱۱۶ اصفهان نائین حسنی‌باقرانی حسین ۲۲۵۳۳۱ ۱۹۴۳۹۶۹-۰۹۱۲

۱۱۷ اصفهان نطنزوقمصر ضابطی طرقی محمد ۸۸۶۳۰۹۱۸

۱۱۸ اصفهان بگلریان روبرت ۸۸۸۲۲۱۹

۱۱۹ بوشهر بوشهروگناوه‌ودیلم میگلی‌نژاد غلامعلی

۱۲۰ بوشهر دشتی و تنگستان پورفاطمی سیدمحمدمهدی ۱۴۸۱۴۴۷-۰۹۱۲

۱۲۱ تهران پاکدشت بشیری فرهاد ۳۰۶۷۷۳ ۳۴۹۶۸۲۱-۰۹۱۲

۱۲۲ تهران تهران آقاتهرانی مرتضی

۱۲۳ تهران تهران آلیا فاطمه ۸۸۰۵۲۴۳ ۳۹۴۲۷۱۶-۰۹۱۲

۱۲۴ تهران تهران اکرمی سیدرضا ۲۲۸۵۴۲۸

۱۲۵ تهران تهران بادامچیان اسدالله؟

۱۲۶ تهران تهران باهنر محمدرضا ۲۳۵۶۰۱۱

۱۲۷ تهران تهران توکلی احمد ۲۲۳۶۶۵۴ ۱۲۷۳۵۳۲-۰۹۱۲

۱۲۸ تهران تهران حدادعادل غلامعلی؟

۱۲۹ تهران تهران حسینیان روح‌الله ۱۰۹۱۰۵۰-۰۹۱۲

۱۳۰ تهران تهران رهبر فاطمه ۲۲۸۶۶۵۰ ۲۳۶۰۲۲۲-۰۹۱۲

۱۳۱ تهران تهران صدر سیدشهاب‌الدین ۲۲۴۶۱۲۴ ۲۹۹۶۰۶۵-۰۹۱۲

۱۳۲ تهران تهران عباسپورطهرانی‌فرد علی ۱۱۳۰۹۳۷-۰۹۱۲

۱۳۳ تهران تهران غفوری‌فرد حسن ۲۲۵۸۷۷۳

۱۳۴ تهران تهران کاتوزیان حمیدرضا

۱۳۵ تهران تهران کوثری اسماعیل ۳۸۵۹۲۳۱ ۳۱۰۹۶۰۷-۰۹۱۲

۱۳۶ تهران تهران مرندی سیدعلیرضا ۲۲۸۰۰۷۳ ۱۱۶۳۹۶۸-۰۹۱۲

۱۳۷ تهران تهران مصباحی‌مقدم غلامرضا ۸۸۰۳۵۰۵۶

۱۳۸ تهران تهران مطهری علی ۲۲۸۵۷۹۸ ۱۰۰۷۷۸۳-۰۹۱۲

۱۱۹۶۲۷۱-۰۹۱۲ فرهنگی

۱۳۹ تهران تهران نجابت حسین ۲۹۲۷۸۹۵

۱۴۰ تهران تهران نوباوه‌وطن بیژن ۲۲۳۳۰۰۶

۱۴۱ تهران دماوندوفیروزکوه رامین شاهرخ ۲۲۸۵۰۲۹ ۳۲۳۱۹۰۲-۰۹۱۲

۱۴۲ تهران رباط‌کریم نوروزی حسن ۷۲۷۱۹۴ ۳۱۷۷۵۴۵-۰۹۱۵

۱۴۳ تهران تهران نژادفلاح محمدحسین ۲۴۶۵۲۴۳ ۲۱۸۹۴۲۰-۰۹۱۲

۱۴۴ تهران شهریار گروسی حسین ۱۷۱۶۰۲۲-۰۹۱۲ صنایع

۱۴۵ تهران کرج آجورلو فاطمه ۲۵۰۵۵۹۳ ۲۱۷۶۸۹۳-۰۹۱۲

۱۴۶ تهران کرج اکبریان عزیز ۴۴۵۱۰۲ ۱۱۶۱۹۱۵-۰۹۱۲

۱۴۷ تهران ورامین تقوی‌حسینی سیدحسن ۱۱۶۱۹۱۵-۰۹۱۲

۱۴۸ تهران کلیمیان مره‌صدق سیامک ۸۸۷۰۴۳۷۰ ۱۰۹۹۱۰۸-۰۹۱۲

۱۴۹ تهران مسیحیان بت‌کلیا یوناتن ۸۸۲۶۸۴۲ ۱۱۸۳۹۴۷-۰۹۱۲

 

۱-عباسعلی نورا- نماینده زابل و زهک            ۰۹۱۲۱۲۰۱۴۲۵           

۲- علی اصغر یوسف‌نژاد- نماینده ساری    ۰۹۱۱۳۵۲۴۲۶۰

۳- کاظم دلخوش – نماینده صومعه‌سرا   ۰۹۱۱۱۳۵۶۲۲۴

۴- بهمن اخوان – نماینده مردم تفرش    ۰۹۱۲۱۱۷۰۷۱۹

۵- سیدقدرت‌الله حسینی‌پور- نماینده مردم گچساران   ۰۹۱۷۷۱۱۸۰۲۴

۶- قدرت‌الله علیخانی- نماینده قزوین    ۰۹۱۲۱۱۱۵۰۲۴

۷- انوشیروان محسنی بندپی- نماینده مردم نوشهر چالوس  ۰۹۱۲۱۴۸۸۶۶۸

۸- غلامحسین مسعودی ریحان- نماینده اهر و هریس   ۰۹۱۴۴۲۶۱۲۰۴

۹- یوسف نجفی- نماینده مرد مراغه   ۰۹۱۴۱۰۲۴۷۸۳

۱۰- محمدرضا شعبانی- نماینده کرمانشاه   ۰۹۱۸۱۳۱۳۳۸۴

۱۱- جواد زمانی- نماینده کنگاور  ۰۹۱۸۱۳۷۰۲۵۳—۰۹۱۸۱۳۴۷۹۹۵

۱۲- علیرضا منادی – نماینده مردم تبریز   ۰۹۱۴۳۱۵۴۷۶۲

۱۳- سید محمد سادات ابراهیمی- نماینده مردم شوشتر   ۰۹۱۶۱۱۲۷۲۵۷

۱۴- سیدمصطفی طباطبایی‌نژاد- نماینده اردستان   ۰۹۱۲۲۹۶۹۶۱۱

۱۵- جهانبخش محبی‌نیا- نماینده میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب  ۰۹۱۴۲۲۷۶۴۲۹

۱۶- احد خیری- نماینده بستان‌آباد   ۰۹۱۴۱۱۶۸۹۵۶

۱۷- سیدعلی موسوی جرف- نماینده آبادان  ۰۹۱۶۱۳۱۱۳۱۱

۱۸-حمیدرضا پشنگ- نماینده خاش، نصرت‌آباد، جاوه وکورین    ۰۹۱۵۳۴۷۰۶۳۲

۱۹- حسن ملک محمدی- نماینده دامغان  ۰۹۱۲۱۰۵۳۶۴۴

۲۰- مؤید حسینی صدر- نماینده خوی  ۰۹۱۴۴۱۵۶۶۸۳

۲۱- احمدعلی مقیمی – نماینده بهشهر   ۰۹۱۲۱۰۷۴۸۹۲

۲۲- محمدعلی حیاتی- نماینده فقید لامرد و مهر- مرحوم

۲۳- رضا رحمانی- نماینده تبریز،آذرشهر و اسکو  ۰۹۱۴۴۱۴۹۴۶۰

۲۴- علی‌اکبر آقایی- نماینده سلماس – ؟

۲۵- فرهاد بشیری- نماینده پاکدشت  ۰۹۱۲۳۴۹۶۸۲۱

۲۶- علیرضا سلیمی- نماینده محلات و دلیجان-  ؟

۲۷- علی کریمی فیروز جایی- نماینده بابل  ۰۹۱۱۱۱۲۷۷۷۵

۲۸- محمد آشوری تازیانی- نماینده بندرعباس،قشم ،حاجی‌آباد و ابوموسی  ۰۹۱۷۷۶۱۴۵۷۴

۲۹- عبدالحسین ناصری- نماینده گرگان و آق‌قلا  ۰۹۱۱۱۷۱۷۳۶۶

۳۰- سیدمحمد مهدی پورفاطمی- نماینده دشتی و تنگستان  ۰۹۱۲۱۴۸۱۴۴۷

۳۱- سیدعلی ادیانی راد- نماینده قائم شهر و جویبار  ۰۹۱۲۲۲۳۶۷۶۹

۳۲- محمدمهدی افشاری- نماینده مرضدم داراب و زرین‌دشت   ۰۹۱۷۱۱۳۰۱۷۶

۳۳- سلمان خدادادی- نماینده ملکان- ؟

۳۴- سیدکاظم موسوی- نماینده مردم اردبیل،نیر و نمین  ۰۹۱۴۱۵۲۸۲۰۹

۳۵- سیدحسین هاشمی- نماینده میانه   ۰۹۱۲۱۱۱۴۱۷۴

۳۶- مراد علی منصوری رضی- نماینده رامیان، آزادشهر و فندرسک  ۰۹۱۱۱۷۶۳۲۴۶

شماره تلفن شخصیتهای نظام

دفتر علی شمخانی (دبیر شورای امنیت ملی): ۰۲۱۸۸۷۲۳۸۲۹

سیدمحمود علوی (وزیر اطلاعات): ۰۹۱۲۸۱۷۸۱۷۵

علی مطهری (نماینده تهران در مجلس):۰۹۱۲۱۰۰۷۷۸۳-۰۲۱۳۳۱۱۹۷۹۶ – ۰۹۱۲۳۳۹۵۴۵۳۸

محمدباقر نوبخت (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) ۰۹۱۰۱۱۱۴۳۵۹

اکبر ترکان (مشاور ارشد رئیس جمهور): ۰۹۱۲۱۳۰۰۶۴۰

عماد افروغ (نماینده پیشین تهران در مجلس): ۰۹۱۲۲۱۸۵۸۵۵

عبدالرضا رحمانی فضلی (وزیر کشور) ۰۹۱۲۱۱۲۰۲۳۲

محمد رضا باهنر ( عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) ۰۹۱۲۱۱۳۳۲۶۲

مهدی چمران (عضو شورای شهر تهران) ۰۹۱۲۱۱۲۹۳۶۵

دکترغلامعلی حداد عادل (نماینده تهران)۰۹۱۲۱۳۳۳۹۹۰

محسن رضایی میرقائد (دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام )

۰۹۱۲۳۲۷۷۴۱۸ – ۰۹۱۲۱۳۳۸۵۷۵ – ۰۹۱۲۱۷۷۲۶۲۱

علاالدین بروجردی (رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس): ۰۹۱۲۱۳۶۰۲۱۸

عباس فلاحی باباجان اهر وهریس ۰۹۱۴۳۲۶۰۴۲۴
غلامرضا نوری قزلجه بستان آباد ۰۹۱۴۳۰۱۱۷۶۰
محمد باقری بناب ۰۹۱۴۴۲۰۶۷۷۴
مسعود پزشکیان آذرشهر و اسکو ۰۹۱۴۴۰۵۱۷۸۶
محمدحسین فرهنگی آذرشهر واسکو ۰۹۱۴۴۱۵۶۰۹۸
علیرضا منادی سفیدان آذرشهر و اسکو ۰۹۱۴۳۱۵۴۷۶۲
مهناز بهمنی (اقتصادی) سراب ۰۹۱۴۱۳۱۰۰۵۴
علی علیلو شبستر ۰۹۱۲۵۰۸۱۰۴۱
ارسلان فتحی‌پور(اقتصادی) کلیبر-خداآفرین و بخش هوراند ۰۹۱۲۶۹۷۶۰۱۷
مهدی دوات گری مراغه وعجب شیر ۰۹۱۲۱۳۳۳۰۴۹
محمد حسن‌نژاد (اقتصادی) مرند وجلفا ۰۹۱۲۲۴۷۰۲۵۱
شهروز افخمی ملکان ۰۹۱۴۴۲۲۳۰۱۱
سید بهلول حسینی میانه ۰۹۱۲۲۱۸۵۷۹۷
محمد علی مددی میانه ۰۹۱۴۳۲۳۱۵۱۹
غلامحسین شیری هشترود واویماق ۰۹۱۴۱۲۱۳۵۳۸
الهویردی دهقانی ورزقان ۰۹۱۴۳۱۵۲۵۳۳
جواد جهانگیرزاده ارومیه ۰۹۱۲۱۵۰۵۸۱۳
عابد فتاحی ارومیه ۰۹۱۴۴۴۱۴۴۲۴
نادر قاضی‌پور ارومیه ۰۹۱۴۱۴۱۰۴۱۹
محمد قسیم عثمانی بوکان ۰۹۱۲۱۲۳۹۱۹۹
موید حسینی صدر خوی و چایپاره ۰۹۱۴۴۱۵۶۶۸۳
علی اکبر آقائی معانجوقی سلماس ۰۹۱۲۱۱۱۰۶۴۲
محمد علیپور ماکو-چالداران-پلدشت- شوط ۰۹۱۴۴۱۶۳۷۸۸
عثمان احمدی (اقتصادی) مهاباد ۰۹۱۴۳۴۲۰۸۵۰
روح‌الله بیگی ئیلانلو میاندوآب-شاهین دژ و تکاب ۰۹۱۴۱۴۱۵۰۰۶
مهدی عیسی‌زاده میاندوآب- شاهین دژ و تکاب ۰۹۱۴۱۴۵۳۲۲۳
عبدالکریم حسین‌زاده نقده و اشنویه ۰۹۱۹۰۳۰۹۰۱۶
رسول خضری پیرانشهر و سردشت ۰۹۱۴۳۴۰۴۴۸۳
کمال‌الدین پیرموذن اردبیل- نمین- نیر- سرعین ۰۹۱۴۱۵۱۱۵۱۵
منصور حقیقت‌پور اردبیل- نمین- نیر- سرعین ۰۹۱۲۷۶۱۴۱۶۳
جلیل جعفری بنه خلخال خلخال و کوثر ۰۹۱۲۲۶۵۰۷۳۹
یونس اسدی مشکین‌شهر ۰۹۱۴۳۵۴۰۵۵۳
حبیب برومند داش قاپو مشکین شهر ۰۹۱۲۶۳۵۴۵۰۳
احمدی بخشایش اردستانی اردستان ۰۹۱۲۱۱۴۹۹۱۷
میرقسمت موسوی اصل گرمی ۰۹۱۲۱۴۸۲۳۰۲
نیره اخوان بیطرف اصفهان ۰۹۱۲۱۴۸۲۳۱۹
احمد سالک کاشانی اصفهان ۰۹۱۲۱۳۷۵۹۹۵
حسن کامران دستجردی اصفهان ۰۹۱۳۱۰۵۰۹۰۵
عباس مقتدای خوراسگانی اصفهان ۰۹۱۳۳۱۱۳۳۴۷
محسن صرامی فروشانی خمینی‌شهر ۰۹۱۳۱۰۱۶۷۷۱
حسینعلی حاجی دلیگانی شاهین‌شهر ومیمه و برخوار ۰۹۱۳۱۶۱۶۵۹۸
عوض حیدرپور شهررضایی شهرضا و دهاقان ۰۹۱۲۱۱۲۸۶۹۴
محمدعلی اسفنانی فریدن و فریدونشهر وچادگان ۰۹۱۳۳۰۲۸۴۳۵
سیدناصر موسوی لارگانی (اقتصادی) فلاورجان ۰۹۱۳۳۲۸۵۶۵۲
عباسعلی منصوری آرانی کاشان و آران بیدگل ۰۹۱۲۱۱۱۳۴۵۸
علی ایرانپور مبارکه ۰۹۱۳۳۰۰۶۵۰۹
روبرت بگلریان مسیحیان ارمنی جنوب ایران ۰۹۱۲۳۸۶۶۰۹۰
سیدحمیدرضا طباطبایی‌نائینی نائین و خور وبیابانک ۰۹۱۲۷۵۶۶۰۰
ابوالفضل ابوترابی نجف‌آباد و تیران و کرون ۰۹۱۳۱۲۸۵۲۱۸
محمد فیروزی نطنز و بخش قمصر ۰۹۱۳۲۶۲۵۲۴۵
سیدمحمد حسین میرمحمدی گلپایگان و خوانسار ۰۹۱۲۳۷۰۵۰۹۸
مفید کیائی‌نژاد ساوجبلاغ و نظرآباد وطالقان ۰۹۱۲۲۵۲۶۴۹۴
عزیز اکبریان کرج ۰۹۱۲۱۱۶۱۹۱۵
محمدجواد کولیوند کرج ۰۹۱۲۶۷۰۱۲۲۵
عبدالکریم جمیری بوشهرو گناوه و دیلم ۰۹۱۷۷۷۲۶۴۸۲
مهدی موسوی‌نژاد دشتستان ۰۹۱۲۲۵۲۳۰۵۱
سیدمحمد پورفاطمی دشتی و تنگستان ۰۹۱۲۴۹۰۹۸۹
موسی احمدی کنگان و دیر و جم ۰۹۱۷۱۱۳۵۳۷۰
مرتضی آقاطهرانی تهران، ری و شمیرانات و اسلامشهر ۰۹۱۲۲۵۲۰۴۳۰
سیدمحمد حسن ابوترابی‌فرد تهران، ری و شمیرانات و اسلامشهر ۰۹۱۲۱۴۸۳۰۲۱
غلامعلی حدادعادل تهران، ری و شمیرانات و اسلامشهر ۰۹۳۹۱۹۹۷۳۹۹
سیدعلیرضا مرندی تهران، ری و شمیرانات و اسلامشهر ۰۹۱۲۱۱۶۳۹۶۸
سیدمسعود میرکاظمی(انرژی) تهران، ری و شمیرانات و اسلامشهر ۰۹۱۲۲۷۱۶۹۴۱
شاهرخ رامین تهران، ری و شمیرانات و اسلامشهر ۰۹۱۲۳۴۳۱۹۰۳
ابراهیم نکو (اقتصادی) رباط کریم و بهارستان ۰۹۱۲۱۹۵۷۵۱۹
اسفندیار اختیاری کسنویه یزد زرتشتیان ۰۹۱۳۱۵۱۵۳۰۷
حسین گروسی شهریار-قدس- ملارد ۰۹۱۲۱۶۲۶۴۲۶
سیامک مره صدق کلیمیان ۰۹۱۲۱۰۹۹۱۰۸
یوناتن بت کلیا مسیحیان آشوری و کلدانی ۰۹۱۲۱۱۸۳۹۴۷
کارن خانلری مسیحیان ارمنی شمال ایران ۰۹۱۲۳۲۱۱۹۸۰
سیدحسین نقوی‌حسینی ورامین- پیشوا ۰۹۱۲۴۷۵۹۰۶۵
فرهاد بشیری پاکدشت ۰۹۱۲۳۴۹۶۸۲۱
امیرعباس سلطانی بروجن ۰۹۱۳۳۸۰۵۰۳۱
سیدسعید زمانیان دهکردی شهر کرد ۰۹۱۳۱۸۱۹۱۱۶
مجید جلیل سرقلعه لردگان ۰۹۱۲۱۵۴۰۲۰۷
سیدمحمدباقرعبادی بیرجند و درمیان ۰۹۱۵۵۶۲۰۷۱۹
محمدعلی عبدالله‌زاده فردوس-سرایان- طبس ۰۹۱۲۳۷۹۶۷۰۵
جواد هروی قائنات ۰۹۱۵۵۱۹۵۲۷۳
مراد هاشم‌زهی نهبندان وسربیشه ۰۹۱۵۵۰۴۷۰۹۰
ابوالقاسم خسروی‌سهل آبادی تربت‌حیدریه و مه و لات‌و زاوه ۰۹۱۵۵۳۱۸۳۶۷
غلامرضا اسدالهی تربت‌جام-تایبادو باخزر ۰۹۱۲۴۴۸۲۸۸۴
محمود نگهبان سلامی خواف و رشتخوار ۰۹۱۵۳۲۸۴۱۴۴
حسین محمدزاده درگز ۰۹۱۵۱۱۴۲۲۶۴ – ۰۹۱۵۱۱۴۲۲۶۵
رمضانعلی سبحانی‌فر سبزوار-جفتای‌-جوین وخوشاب ۰۹۱۲۱۵۰۹۶۱۲
محمدرضا محسنی‌ثانی سبزوار-جفتای‌-جوین وخوشاب ۰۹۱۲۱۷۵۰۵۲۸
احمد سجادی (انرژی) فریمان-سرخس-بخش‌های احمدآباد و رضویه ۰۹۱۵۵۰۳۷۲۸۴
هادی شوشتری قوچان وفاروج ۰۹۱۵۳۰۶۳۰۳۵
محمد اسماعیل نیاء کاشمر-بردسکن و خلیل‌آباد ۰۹۱۵۱۱۵۱۱۸۵
سیدهاشم بنی‌هاشمی چهارم مشهد و کلات ۰۹۱۵۵۲۴۵۲۸۶
نصرالله پژمان‌‌فر مشهد وکلات ۰۹۱۵۵۰۳۸۰۰۳
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی مشهد و کلات ۰۹۱۵۵۱۱۶۶۸۲
حسین سبحانی‌نیا نیشابور و تخت جلگه ۰۹۱۲۱۱۱۷۴۶۶
علی مروی (انرژی) نیشابور وتخت جلگه ۰۹۱۲۲۷۱۶۹۱۰
محمد دهقانی‌نقندر چناران و بینالود ۰۹۱۵۵۱۲۴۸۰۰
محمدرجایی باغ سیائی گناباد و بجستان ۰۹۱۹۳۵۷۸۷۴۹
هادی قوامی اسفراین ۰۹۱۵۵۰۵۰۵۴۶
موسی‌الرضا ثروتی بجنورد ۰۹۱۵۱۱۰۸۲۵۴
قاسم جعفری بجنورد ۰۹۱۵۳۱۱۶۹۰۸
عبدالرضا عزیزی شیروان ۰۹۱۵۱۸۴۸۳۲۶
جواد سعدون‌زاده (انرژی) آبادان ۰۹۱۶۱۳۱۱۲۰۰برچسب ها : مجلس ,
بازدید : 9029
تاریخ : شنبه 14 مهر 1397 زمان : 1:1 | نویسنده : صدرا محبی خواه | لينك ثابت
ارسال نظر

نام شما *
ایمیل * (برای عموم نمایش داده نخواهد شد)
سایت شما


:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S

نظر خصوصی
کد امنیتی :

مهدی در 20 ارديبهشت 1399 9:57 گفته:
شکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
تمامی حقوق مطالب، تصاویر و طرح قالب برای محبی خواه محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذکر منبع مجاز میباشد.
Powered By rozblog and Hosted By Rozblog.com
x بستن تبلیغات